شیلنگ آتش نشانی یکی از اجزای مهم لوازم آتش نشانی است که باید در انتخاب نوع آن دقت کافی را بکار ببرید تا شیلنگ آتش نشانی ای با بهترین کیفیت و کار آمدترین شیلنگ آتش نشانی را انتخاب کنید. زیرا در صورتی که شیلنگ آتش نشانی معیوب باشد و جنس آن مناسب نباشد ممکن است در هنگام اطفاع حریق شیلنگ آتش نشانی بترکد و عملیات اطفاع حریق را مختل کنید و یا به افراد دیگر آسیب برساند.

برای انتخاب یک شیلنگ آتش نشانی بابد به چند پارامتر توجه کنید :

  1. طول شیلنگ آتش نشانی
  2. فشاری که شیلنگ آتش نشانی تحمل می کند.
  3. جنس شیلنگ آتش نشانی

از انواع شیلنگ ها در بسیاری از صنایع، کارخانجات، واحدهای مسکونی، اداری و تجاری استفاده می شود. همچنین به منظور اطمینان از سلامت آنها همانند بسیاری از تجهیزات دیگر نظیر پمپ ها، الکتروموتورها، تجهیزات برقی و … نیاز است که بازرسی های دوره ای مطابق استاندارد انجام شود.

مهمترین آزمایشی که برای این منظور طراحی شده است، آزمایش هیدرواستاتیک شیلنگ است. در این آزمایش یک شیلنگ با استفاده از جریان آب تا یک فشار مشخص و برای مدت مشخصی تحت فشار هیدرواستاتیکی قرار داده می شود که استحکام و نشتی شیلنگ مورد امتحان قرار می گیرد.

  آروین کیفیت پردیس با داشتن آزمایشگاه معتبر و تیم متخصص خود، خدمات تست دقیق و سریع را مطابق با استانداردهای مربوطه  انجام می دهد.