الزامات عملکرد هوزریل


 

حداقل دبی

 

دبی در حالت‌های اسپری و جت باید مطابق با جدول باشد.

 

طول پرتاب مؤثر

 

طول پرتاب‌های مؤثر از تخلیه‌های انجام‌گرفته در فشار 0.2 MP، نباید کمتر از موارد زیر باشد (متناسب با کاربرد):

الف- تخلیه در حالت جت:                         10 m

ب- تخلیه در حالت اسپری صفحه‌ای             6 m

ج- تخلیه در حالت اسپری مخروطی             3 m

 

قرقره- چرخش به دور خود

 

هوزریل نباید پس از چرخش، نشتی قابل مشاهده‌ای داشته باشد.

 

قرقره – چرخش به طرفین

 

هوزریل­ های دارای قابلیت چرخش به طرفین، باید قادر به چرخش به طرفین با زاویه حداقل 170 بوده و هیچ نشتی یا آسیب قابل مشاهده­ای نیز نداشته باشند.

 

قرقره – مقاومت به ضربه و بارگذاری

 

نباید هیچ‌گونه تغییر شکلی که باعث ایجاد اختلال در عملکرد قرقره می‌شود بر روی قرقره و یا اتصالات شیلنگ در ورودی یا خروجی آن ایجاد شود.

 

ویژگی‌های هیدرولیکی – مقاومت به فشار داخلی

 

هوزریل نباید نشتی داشته باشد.

 

قابلیت بیرون کشیدن شیلنگ

قرقره- نیروی باز کردن

 

نیروهای به کار گرفته شده برای باز کردن شیلنگ در هر جهت افقی، نباید از مقادیر داده‌شده در جدول  بیشتر شوند.

قرقره – ترمز حرکتی

 

چرخش قرقره به دور خود باید طی یک دور چرخش متوقف شود.