سیستم اطفا حریق متشکل از عناصری است که گرما و دود را تشخیص می دهد و با یک ماده شیمیایی خشک و یا مرطوب پر شده و برای خاموش کردن ، کنترل یا جلوگیری از گسترش آتش با ترکیبات شیمیایی خاص طراحی شده است. این سیستم ها می توانند تحت نظارت یک کنترل پانل و یا به صورت کاملا خودکار عمل کنند

سیستم اطفا حریق بیشترین محافظت را از اموال و افراد در برابر آتش فراهم می کند. در صورت بروز آتش سوزی ، این سیستم آسیب ها را به حداقل می رساند. متخصصان همیشه بهترین نوع صحیح سیستم خاموش کننده اتومات و عامل سرکوب را برای هر مورد خاص بر اساس بار آتش ، نوع محل و فعالیت های انجام شده در آن محل انتخاب می کنند. کپسول های آتش نشانی وسایلی ضد حریقی هستند که برای خاموش یا کنترل آتش سوزی های کوچک ، اغلب در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرند. رایج ترین نوع اطفا حریق، کپسول آتش نشانی با مخزن تحت فشار استوانه ای ، حاوی ماده ای است که برای خاموش کردن آتش تخلیه می شود. سیستم های اطفاء حریق برای خاموش کردن ، کنترل و یا در برخی موارد به طور کامل از گسترش یا وقوع آتش سوزی جلوگیری می کنند. سیستم های اطفاء حریق کاربردهای بسیار زیادی دارند و به همین دلیل امروزه انواع مختلفی از سیستم های اطفاء حریق برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های اطفاء حریق به گونه ای طراحی شده اند که جایگزین ایمن تر و پیشرفته تر برای کپسول های آتش نشانی معمولی ، سیستم های اسپرینکلر شوند. این سیستم‌ ها نه تنها ایمنی ساکنین شما را در اولویت قرار می‌ دهند ، بلکه در صورت وقوع بدترین اتفاقات از اموال شما نیز محافظت می‌ کنند.