خدمات شارژ آروین کیقیت پردیس برای کپسول آتش نشانی یکی از نکاتی بسیار مهم می باشد که نیازمند آن است که هر چند وقت یک بار این کار انجام شود. هر کپسول اطفا حریق دارای دستگاه های شارژ مختلفی است که وظیفه انجام آن بر عهده متصدی دستگاه می باشد. عملیات تست و بازدید هر کپسول روش های مخصوص خود را دارد و نحوه آنها با یکدیگر متفاوت است.

شارژ کپسول آتش نشانی

همه ی خاموش کننده ها اعم از انواع مختلف آن مثل کپسول های پودری، فوم، گاز و مایع باید دارای یک سری ویژگیهای مشترک باشند تا بتوان از آنها برای اطفاء حریق استفاده نمود. یکی از این ویژگیها فشار داخل محفظه میباشد که باید حدود 12atm تا 15atm  باشد، علاوه بر این باید برد پرتاب حداقل بین 2 تا 7 متر باشد تا از نزدیکی بیش از حد به آتش هنگام عملیات اطفاء حریق جلوگیری شود. همه ی کپسول های آتش نشانی دارای درصد راندمان هستند. راندمان در خاموش کننده ها به مقدار باقی مانده از مواد داخل محفظه پس از استفاده از دستگاه وابسته می باشد.معمولا 15 درصد از مواد درون محفظه خاموش کننده های پودری و 5 درصد از مواد داخل محفظه سایر کپسولها، تخلیه نشده و درون محفظه باقی می مانند.

در هنگام شارژ کپسول آتش نشانی باید وضعیت ظاهری کپسول نیز بررسی شود تا در صورت وجود زنگ زدگی روی بدنه کپسول یا وجود مشکل در دستگیره و مشکلات دیگر، اقدام به رفع آن مشکل صورت گیرد. روی کپسول ها بایستی هر دو سال یکبار تست هیدرواستاتیک انجام گیرد. تمامی مراحل شارژ و سرویس دهی توسط مهندسان آموزش دیده و با تجربه آروین کیفیت پردیس بررسی شده و سپس عمل شارژ صورت می گیرد.