مقالات

کاربرد دستگاه سالت اسپری

آزمون مه نمکی یا تست سالت اسپری، یک آزمون مخرب جهت بررسی مقاومت پوشش قطعات و محصولات می باشد که در مجموعه آزمایشگاهی آروین کیفیت پردیس انجام می شود.

مطالعه بیشتر »

تست هیدواستاتیک چیست؟

تست هیدرواستاتیک، یک آزمون جهت سنجش مقاومت و نشتی مخزن یا سیلندر و یا لوله تحت فشار با استفاده از سیال آب می باشد که در مجموعه آزمایشگاهی آروین کیفیت پردیس در محل آزمایشگاه و یا در محل کارفرما قابل انجام است.

مطالعه بیشتر »