بایگانی

تست هیدواستاتیک چیست؟

از پروسه های اصلی ساخت هر تجهیز تحت فشاری تست هیدرواستاتیک می باشد با استفاده از تست هیدرواستاتیک می توان مخازن تحت فشار ...